Ανακαίνιση μπάνιου

Ανακαίνιση μπάνιου

anakainisi-mpaniou

Η σωστή ανακαίνιση του χώρου, γίνεται μετά από 3d απεικόνιση των προτάσεων για το νέο σας μπάνιο.

Oι εργασίες που γίνονται είναι οι παρακάτω:

 • αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής
 • έλεγχος της υδραυλικής εγκατάστασης
 • κατασκευή κτιστής ντουζιέρας (εφόσον ζητηθεί)
 • τοποθέτηση ειδών υγιεινής (νέων ή υπαρχόντων)
 • τοποθέτηση μπαταριών και αξεσουάρ
 • αγορά και τοποθέτηση νέων πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδο
 • χρωματισμοί (όπου χρειάζονται)

Τιμή πακέτου: 1.650 + ΦΠΑ 24%

(τυπική διάσταση μπάνιου: 2,50×2,00m)

Εργασίες πέραν του πακέτου:

 • αλλαγή υδραυλικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εάν κριθεί απαραίτητο
 • αγορά νέων ειδών υγιεινής
 • κατασκευή από πατητή τσιμεντοκονία
 • αγορά μπαταριών και αξεσουάρ
 • τοποθέτηση καμπίνας ή υαλοπίνακα 
 • αντικατάσταση κουφωμάτων

 

 

Back to top