Σχεδιασμός

featured-home-architecture

Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδίασης για πάσης φύσεως μελέτη (Αρχιτεκτονικών, Στατικών & Η/Μ εγκαταστάσεων), με σκοπό την δημιουργία παραδοτέων φακέλων έργου, καθώς και προτάσεων εσωτερικών αρχιτεκτονικών χώρων προς κατασκευή ή ανακαίνιση.

Back to top